angol

Rockenbauer Zoltán

Pergő képek

Válogatás magyar néprajzi filmekből

A II. Népművészeti Szalon kísérő kiállításaként rendezett termünk a közel száz éves magyar néprajzi filmezés előtt tiszteleg. A 19. század robbanásszerű technikai fejlődése ugyan jelentős mértékben járult hozzá a hagyományos paraszti kultúra gyorsuló erodálódásához, ám új lehetőségeket is nyitott az etnográfiai kutatás és a hagyományőrzés számára. A népélet minél pontosabb megfigyelésére és rögzítésére immár olyan eszközök kínáltak lehetőséget, mint a fényképezőgép, a fonográf, majd a filmkamera.

Közülük a fonográf volt az, ami világviszonylatban is példátlan gyorsasággal és szakértelemmel nyert polgárjogot a magyar népzene kutatásában: Vikár Béla már 1896-ban vett fel viaszhengerre népdalokat, majd az ő nyomában Bartók Béla és Kodály Zoltán 1906-tól módszeres alapossággal kezdték el gyűjteni a Kárpát-medence dalkincsét. A fényképezőgép használata ugyancsak kézenfekvőnek bizonyult, és a 19. század második felétől egyre több fotográfia örökítette meg a hazai népviseleteket és -szokásokat. A filmkamera viszont az 1895-ös feltalálásához képest csak jóval később kaphatott szerepet, mivel évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy megfelelő hosszúságú jelenetek rögzítésére alkalmas eszközök kerülhessenek a paraszti körülmények között dolgozó etnográfusok kezébe. A hangosfilm térnyerésére még inkább várni kellett, így a mozgókép haszna sokáig nem is tűnt egyértelműnek a kutatók számára a hagyományos gyűjtési módszerek mellett.

A második világháborút követően a filmezés új lendületet kapott. Természetesen a felvételek egy része nem pusztán tudományos céllal készült, de a „népi demokrácia” filmhíradói is bőven éltek a paraszti környezet bemutatásával. Ám még a propaganda célú felvételek között is igen sok volt az etnográfiai szempontból hiteles filmrészlet. Míg az ötvenes-hatvanas években a MAFILM, a következő évtizedtől mindinkább a Magyar Televízió lett a népszerűsítő néprajzi filmek fő gyártója, ami együtt járt a technika professzionalizálódással, de némiképp háttérbe szorította a leíró jellegű, szakmailag kifogástalan dokumentációt. A legutóbbi időkben a Magyar Művészeti Akadémia keretében folyik módszeres filmes hagyományőrzés. Ebből a hatalmas és szerteágazó anyagból igyekszünk felvillantani néhány jellemző képsort.

Néprajzi filmezésünk úttörője Gönyei Sándor volt, aki 1926-tól kezdve fáradhatatlanul forgatott számtalan helyszínen és különféle folklórtémában. Ugyancsak ő volt az, aki 1932-ben elkísérte és tanácsokkal látta el az amerikai Elizabeth C. Rearicket, aki kifejezetten azért jött Magyarországra, hogy a parasztság életmódját, szokásait, táncait tanulmányozza. Mechanikus motorral működő, 16 mm-es felvevőgépével készült jeleneteit angolul feliratozta, és a némileg amatőr bájjal készült etűdök ma már felbecsülhetetlen értékűek, hiszen ismereteink szerint ezek a magyar néprajz legrégebbről fennmaradt mozgóképes dokumentumai.

Gönyei legkorábbi filmjei sajnos nem maradtak ránk, de a ‘30-as években

már jobb technikai körülmények között, több helyszínen is újra forgatott.

A bugaci pásztorok költöztethető szállásának, a cserénynek felállításáról készült szalagja igazi kuriózum. Korabeli felszerelésével a filmhangosítást ugyan még nem tudta megoldani, ám a magyar, székely, csángó, cigány táncokról készült monografikus igényű felvételei sokszorta több információt tartalmaztak a mozdulatokról és a táncdialektusokról, mint a hagyományos módszerrel készült feljegyzések.

Ugyancsak Gönyei hatására indult Keszi Kovács László filmes pályája.

1937-től kezdett önállóan forgatni, és az 1940-es években az ő kezdeményezésére vált a Kolozsvári Egyetemen a néprajzi filmezés oktatása a felsőfokú muzeológus képzés részévé. A széleskörű néptánc gyűjtés mellett nagy hangsúlyt fektetett a mesterségek, a mezőgazdasági munkaeszközök és munkamódok megörökítése is. Évtizedeken keresztül, nagy szakmai precizitással véghez vitt munkái nélkülözték a romantikus látásmódot, a tudományos dokumentáció és az ismeretterjesztés igénye mellett olykor oktatási céllal is készültek. Ilyen volt a dőri fazekas mestert bemutató többrészes filmje is, amely a teljes munkafolyamatot feldolgozza az agyag kitermelésétől a kész mázas edény piaci értékesítésig.

Indulásakor Raffay Anna a Népművészeti Intézet megbízásából a szilenciumra ítélt játékfilm-rendezővel, Szőts Istvánnal forgatta népszokásokat feldolgozó alkotásait. A hatvanas évektől saját, tervszerű gyűjtőmunkája mellett arra is volt energiája, hogy fáradhatatlanul segítse az amatőrfilmes mozgalmat, amelynek következtében sorra születtek a filmes klubok és keretükben a keskenyfilmes hagyományőrző filmek az országban. Ugyancsak fontos szerepe volt abban, hogy 1968-tól évente megrendezték hazánkban a Néprajzi Filmszemléket. Raffay Anna hatalmas életművéből most egy olyan rövidfilmet választottunk, amely a X. Országos Kis Jankó Bori Emlékpályázat kiállításán keresztül mutatja be a népművészeti mozgalom fontosságát a korabeli nagyközönségnek.

A népi iparművészet iránt megélénkülő érdeklődés mellett mind nagyobb figyelmet kapott a népi ihletésű naiv művészet is, amelynek ünnepelt sztárja Vankóné Dudás Juli volt. A galgamácsai képíró asszonynak egyre-másra nyíltak kiállításai, nem csak Magyarországon, de külföldön is, Párizstól Havannáig. Moldován Domokos 1966-tól sorozatot forgatott a televízió számára a magyarországi paraszt festőkről, amelynek legsikeresebb darabja Vankóné Dudás Juliról készült. Moldován azonban a MAFILM számára is feldolgozta a témát oly módon, hogy döntően magára a művészi tevékenységre koncentrált, így válogatásunkba ez utóbbi került.

Olasz Ferenc első kisfilmje, a Fejfák a hagyományos dokumentumfilmektől már az autonóm művészfilmek világába vezet bennünket. Jóllehet szikár képsorai nagy pontossággal rögzítik a kelet-magyarországi református temetők öreg kopjafáit, a film mindenféle verbális magyarázatot nélkülöz, a hanganyag zenére: siratókra és halottkísérőkre korlátozódik. Bár a film dokumentációs értéke is vitathatatlan, elsősorban mégis az életről és az elmúlásról szóló, lírai szépségű vallomás.

Válogatásunkban a terem-installáció sajátosságainak megfelelően nem vállalkozhattunk arra, hogy hosszabb filmeket, vagy akár csak terjedelmesebb részleteket bemutassunk. Igyekeztünk azonban mind a felvételek kora, helyszíne, témái és stílusa, mind alkotók vonatkozásában is minél változatosabb ízelítőt adni a kezdetektől a legutóbbi időkig.

Rockenbauer Zoltán PhD

a kiállítás kurátoraA kiállításon látható filmek rendezői: GALÁNFI András, GÖNYEI Sándor, JENES József, KESZI KOVÁCS László, LEHEL László, MOLDOVÁN Domokos, OLASZ Ferenc, PAPP János, RAFFAY Anna, TARI János, VIDÁK István – NAGY Mari

Pergő képek

Rockenbauer Zoltán

Pergő képek

Pergő képek
A gyapjúlepedő szövése és ványolása Gyergyóremetén

A gyapjúlepedő szövése és ványolása Gyergyóremetén

A gyapjúlepedő szövése és ványolása Gyergyóremetén
GALÁNFI András

GALÁNFI András

GALÁNFI András
JENES József

JENES József

JENES József
KESZI KOVÁCS László

KESZI KOVÁCS László

KESZI KOVÁCS László
LEHEL László

LEHEL László

LEHEL László
MOLDOVÁN Domokos

MOLDOVÁN Domokos

MOLDOVÁN Domokos
OLASZ Ferenc

OLASZ Ferenc

OLASZ Ferenc
PAPP János

PAPP János

PAPP János
RAFFAY Anna

RAFFAY Anna

RAFFAY Anna
Rendező ismeretlen

Rendező ismeretlen

Rendező ismeretlen
TARI János

TARI János

TARI János
Válogatás Gönyei Sándor filmjeiből

Válogatás Gönyei Sándor filmjeiből

Válogatás Gönyei Sándor filmjeiből